HET DIGITAAL AANLEVEREN VAN DOCUMENTEN VOOR JE HYPOTHEEK

Voordat je documenten gaat uploaden, lees eerst zorgvuldig de aanwijzingen die onder dit formulier staan. Ben je afhankelijk van anderen, zie er dan op toe dat alles gecontroleerd en juist is. Financiers weigeren namelijk alle documenten die niet volledig voldoen aan de gestelde voorwaarden.